16. Jan. 2014 U pripremi drugi tom knjige “Maèvani u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu”

 “Maèvani u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu”
“Maèvani u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu”

Povodom obeležavanja stogodišnjice od poèetka Prvog svetskog rata, drugi tom knjige Maèvani u Balkanskim ratovima i I svetskom ratu, autora Dragana Josipoviæa i Petra Beriæa, izaæi æe na svetlost dana veæ sledeæeg meseca. Ovo izdanje biæe bogato arhivskom graðom, podacima i slikama o velikom stradanju srpskih vojnika i Maèvana, koji su uglavnom uèestvovali u dejstvima Drinske divizije u sastavu 6. pešadijskog puka.Maèva je od svih krajeva Srbije poslednja osloboðena a pretrpela je strahovita razaranja i zloèine okupatora u Prvom svetskom ratu, kada je u njoj stradalo mnogo civilnog stanovništva. Prema reèima autora, podaci o ovom egzodusu, kao i o austrougarskim logorima, poginulim vojnicima i civilima, biæe predstavljeni u drugom izdanju i za ostala mesta iz tadašnjeg Maèvanskog sreza. U vreme kada su sve prisutniji pokušaji pojedinih zapadnoevropskih istorièara i medija, da revidiraju istoriju i da Srbiju predstave kao agresora, ovakva svedoèanstva o istoriji jednog naroda, svakako æe doprineti zajednièkim naporima celog društva, da se saèuva istina i ukaže na nemerljiv znaèaj srpskih žrtava za pravdu i slobodu na Balkanu.

VRH