12. Jan. 2014 Održana hajka na Drinsku lisicu

Hajka na Drinsku lisicu
Hajka na Drinsku lisicu
U organizaciji Lovaèkog udruženja „Maèva“ iz Bogatiæa, organizovana je prva hajka na Drinsku lisicu, u kojoj su uèestvovali lovci iz svih Lovaèkih sekcija opštine Bogatiæ, kao i gosti iz lovaèkih udruženja u okruženju. Sa Vasinog šiba u Crnoj Bari, podeljeni u grupe, lovci su krenuli put lovišta, gde su zauzeli svoje pozicije i oprezno èekali lovinu.Hajka se vodila na potesima seoskih atara kraj Drine u Crnoj Bari, Salašu Crnobarskom i Badovincima. Dobro organizovane i koordinirane grupe sa iskusnim lovaèkim psima, brzo su ušle u trag divljaèi i posle nekoliko pucanja, bilo je jasno da ni odstrel neæe izostati. Odstrel predatora kao što su lisica i šakal u lovnoj sezoni, umnogome utièe da se zaštite ostale plemenite divljaèi, što se kasnije može videti po njihovoj brojnosti.Na kraju lovnog dana, svi su se ponovo skupili u Motelu na Vasinom šibu. Organizatori su lovcima uruèili posebne zahvalnice i pehare, a druženje je nastavljeno u prijatnoj atmosferi, uz lovaèke prièe i neizostavni lovaèki paprikaš.
VRH