10. Jan. 2014 Za najugroženije penzionere obezbeðeno 250 paketa pomoæi

 Za najugroženije penzionere obezbeðeno 250 paketa pomoæi
Za najugroženije penzionere obezbeðeno 250 paketa pomoæi
Udruženje penzionera iz Bogatiæa, organizovalo je humanitarnu akciju pomoæi socijalno najugroženijim penzionerima. Sredstva za ovu akciju obezbeðena su iz opštinskog budžeta, a na dodeli paketa prisustvovao je i predsednik opštine Nenad Beserovac. Akcija je poèela u Bogatiæu, podelom 150 besplatnih paketa suhomesnatih proizvoda, a još 100 namenjeno je penzionerima iz ostalih mesnih zajednica na teritoriji opštine, koji æe biti podeljeni u toku sledeæe nedelje. U opštini Bogatiæ ima oko 5600 penzionera, od toga njih oko 2650 su korisnici poljoprivrednih penzija, èija su primanja manja od 15.000 dinara. Prema reèima predsednika Udruženja penzionera iz Bogatiæa Branimira Davidoviæa, ova akcija je samo jedna u nizu koje organizuje ovo udruženje, a koje su prvenstveno namenjene penzionerima koji nisu bili obuhvaæeni dodelom jednokratne novèane pomoæi iz republièkog budžeta, a èija su primanja bila tek nešto više od 15.000 dinara. Udruženje penzionera æe obezbediti pakete suhomesnatih preraðevina pod povoljnim uslovima plaæanja na tri meseène rate i za one penzionere koji ne spadaju u kategoriju najugroženijih.
VRH