9. Jan. 2014 Održani Božiæni koncerti folklornih ansambala u Bogatiæu i Badovincima

 Božiæni koncerti folklornih ansambala u Bogatiæu i Badovincima
Božiæni koncerti folklornih ansambala u Bogatiæu i Badovincima
Božiæni koncerti folklornih ansambala u Bogatiæu i Badovincima
Božiæni koncerti folklornih ansambala u Bogatiæu i Badovincima
Božiæni koncerti folklornih ansambala u Bogatiæu i Badovincima
Božiæni koncerti folklornih ansambala u Bogatiæu i Badovincima
U prepunoj sali Doma kulture u Bogatiæu, u organizaciji Kulturno obrazovnog centra, održan je tradicionalni „Božiæni koncert“ Folklornog ansambla „Ðido“ iz Bogatiæa. Na bini su nastupili svi ansambli, kao i ženska pevaèka grupa ansambla „Ðido“ i solistkinja Ana Periæ. Kulturno umetnièko društvo “Dukat” iz Badovinaca,organizovalo je sinoæ u sali Doma kulture u Badovincima tradicionalni Božiæni koncert narodnih pesama i igara.U prepunoj sali posetioci su uživali u dvoèasovnom programu: spletovima narodnih igara u izvoðenju FA “Dukat” i FA “Salaš Crnobarski”,koji su nastupili kao gosti kocerta.U programu su uèestvovali i Aneta Bijukliæ,solista narodne muzike i seljak-pesnik Dragoljub Bata Cvetuljski.
VRH