9. Jan. 2014 Projekat zagrevanja javnih ustanova na geotermalnu energiju u Bogatiæu ušao u završnu fazu

Projekat zagrevanja javnih ustanova na geotermalnu energiju
Projekat zagrevanja javnih ustanova na geotermalnu energiju
Delegacije Kancelarije za evropske integracije i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, bile su u poseti opštini Bogatiæ. Opština je 2012. godine aplicirala za izradu studije izvodljivosti u okviru Programa Evropske unije IPA, za projekat “Promovisanje obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti”, kojim se predviða izrada daljinskog grejanja na geotermalnu energiju javnih ustanova u Bogatiæu.Povodom poslednje faze razvoja ovog projekta, sastanak dva ekspertska tima sa rukovodstvom opštine, imao je za cilj razmatranje i procenu tehnièke zrelosti projekta, na osnovu podataka prikupljenih upitnikom koje je projektni tim opštine dostavio. Nakon njihove determinacije i usaglašavanja, biæe uraðen izveštaj o analizi, kao preduslov za poèetak finansiranja. Posle prvog bodovanja projekata svih aplikanata, Bogatiæ je rangiran na prvom mestu po prioritetnosti finansiranja.Prema ovom projektu zagrevale bi se sledeæe javne ustanove u Bogatiæu: zgrada opštine, suda, osnovne i srednje škole, sportske hale, Kulturno obrazovnog centra, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, obdaništa, JKP-a i zgrada Policijske stanice, sa moguænošæu daljeg proširenja sistema i na grejanje stambenih zgrada i veæih poslovnih objekata u centru. Neophodna toplotna energija, biæe obezbeðena eksploatacijom geotermalnog izvora bušotine BB-1 u ulici 7. Avgusta, a radovi na njenoj sanaciji su veæ u toku.
VRH