30. Nov. 2013 Otvorena izložba slika Slikarske kolonije „Sovljak 2013“

Izložba slika Slikarske kolonije „Sovljak 2013“
Izložba slika Slikarske kolonije „Sovljak 2013“

U Sveèanoj sali opštine Bogatiæ, otvorena je 15. po redu izložba slika Slikarske kolonije „Sovljak 2013“. Nakon pozdravnih reèi predsednika opštine Bogatiæ Nenada Beserovca i direktora KOC Ivana Radovanoviæa, prisutnima se besedom obratio i Zdravko Milinkoviæ likovni pedagog iz Beograda. Na izložbi je predstavljeno 16 radova, osam likovnih umetnika, uèesnika ovogodišnje Slikarske kolonije u Sovljaku, a  otvaranju izložbe prisustvovao je slikar Sreæko Raduloviæ.Organizatori izložbe su opština Bogatiæ i KOC, koji æe postavku ovih slika organizovati i u drugim gradovima u okolini, ali i u inostranstvu.Radovi sa motivima umetnièkog doživljaja maèvanske ravnice, koji su nastali na ovoj koloniji, oplemenjuju likovnu umetnost u Maèvi i obogaæuju njenu kulturnu riznicu.

VRH