29. Nov. 2013 Turistièka organizacija iz Bogatiæa uèestvovala na sajmu „Etno hrane i piæa“

Štand Turistièke organizacije opštine Bogatiæ
Štand Turistièke organizacije opštine Bogatiæ

Na sajmu „Etno hrane i piæa“ u Beogradu, koji je trajao od 26-29. novembra, Turistièka organizacija opštine Bogatiæ, predstavila je objedinjenu ponudu tradicionalne hrane i piæa maèvanskog kraja.Na štandu TOOB našli su se proizvodi iz „Maèvanskog špajiza“, proizvodi od meda, rakije, likeri, proizvodi domaæe radinosti, a meðu nagraðenima od strane struènog žirija sajma, našli su se proizvodi od peciva „Maèvanske srednje škole“ i apsolutni pobednik u kategoriji sireva, kozji sir proizvoðaèa Momèila Budimiroviæa.Priznanje za najbolji kvalitet kozjeg sira na sajmu, privukao je pažnju velikog broja posetilaca koji su na štandu degustirali ovaj specijalitet, a struèno mišljenje o ovom proizvodu dao je i èlan žirija Milan Prostran, agro-ekonomski struènjak Privredne komore Srbije.Prema reèima direktora Turistièke organizacije opštine Bogatiæ Darka Mašiæa, ova priznanja predstavljaju motiv više, svim proizvoðaèima, da kroz sajamske manifestacije i izložbe brendiraju svoje proizvode i obezbede plasman na šire tržište. Aktivnosti Turistièke organizacije, kroz projekte edukativnih radionica i organizovanja nastupa na sajmovima i manifestacijama, predstavljaju deo šireg projekta Razvoja agroturizma u opštini Bogatiæ.

VRH