21. Nov. 2013 “Mudro korišæenje zajednièkih prirodnih resursa Srbija i BiH”

“Mudro korišæenje zajednièkih prirodnih resursa Srbija i BiH”
“Mudro korišæenje zajednièkih prirodnih resursa Srbija i BiH”
U okviru projekta “Mudro korišæenje zajednièkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograniènog regiona Srbija/BiH” u etno selu Stanišiæ, pored Bijeljine, biæe održan trodnevni trening o tehnikama uèešæa javnosti i to od 4-6. decembra 2013. godine. Na njoj æe uèestvovati predstavnici svih šest opština u prekograniènom regionu koje su obuhvaæene projektnim aktivnostima: Bijeljina, Zvornik, Bratunac, Bogatiæ, Ljubovija i Mali Zvornik. Planirano je da prvog dana bude održana diskusija o izveštajima o stanju prirodnih resursa i pritiscima, DPSIR analizi i rezultatima anketa u projektnom podruèju. Drugog dana treninga predvidjeno je upoznavanje sa primenom principa Aarhuske konvencije, pristupu informacijama o životnoj sredini u obe zemlje obuhvaæene projektom kao i o tehnikama za pružanje i dobijanje informacija i iskustvima iz prakse u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Poslednjeg dana, 6. decembra predvidjena je diskusija o uèešæu javnosti u odluèivanju o pitanjima životne sredine. Trening organizuju organizacije koje relizuju projekat – UNECO iz Beograda i COOR iz Sarajeva.
VRH