12. Nov. 2013 Delegacije opština Bogatiæ i Bijeljina na studijskom putovanju u Austriji

Bogatiæ i Bijeljina–zajedno na putu ka energetskoj nezavisnosti
Bogatiæ i Bijeljina–zajedno na putu ka energetskoj nezavisnosti
 U okviru  projekta „Bogatiæ i Bijeljina – zajedno na putu ka energetskoj nezavisnosti”, organizovana je još jedna poseta Evropskom centru za obnovljive izvore energije koji se nalazi u Austriji u gradu Gisingu.   Ovoga puta na studijsko putovanje idu predstavnici lokalnih samouprava, kao i direktori i zaposleni u javnim preduzeæima iz Bogatiæa i Bijeljine, a poseta æe trajati od 13. – 16. novembra.

Cilj posete jeste upoznavanje sa naèinom funkcionisanja centra, sticanje  novih  znanja iz oblasti korišæenja obnovljivih izvora energije (biomase) za proizvodnju elektriène energije, toplotne energije i biogasa metana.  Takoðe æe biti organizovane edukacije, obilasci elektrane i postrojenja za daljinsko grejanje, kao i drugih znamenitosti grada.

Gising je smešten u blizini austrijsko-maðarske granice, ima površinu 50 km2, 4100 stanovnika i pripada oblasti Burgenland. Posle referenduma 1921. g. ova oblast je prešla iz maðarske države u državu Austriju. Posle pada „gvozdene“ zavese Gising je bio industrijski nerazvijen, sa visokom stopom nezaposlenosti, lošom saobraæajnom infrastrukturom. Austrijska vlada je 1982. g. istraživala razvijenost oblasti i ustanovila da je Gising najnerazvijeniji distriht.
Poljoprivredni struènjaci su predložili da se u ovom regionu proizvodi energija.
· 1982.g.- odlukom Skupštine zapoèeta je proizvodnja energije od raspoloživih resursa. Glavni obnovljivi izvor energije bilo je drvo, koriste se i solarna energija i poljoprivredna proizvodnja.
· 1990.g.-poèetak proizvodnje toplotne energije od biomase.
· 2001.g.-proizvodnja struje od biomase i preko solarnih panela.
· 2008.g.-poèetak proizvodnje teènih goriva.
· 2011.g.-proizvodnja gasa od otpada.
Do 2020. g. Gising planira da postane nezavisan od fosilnih goriva, sa smanjenjem emisije štetnih gasova, prvenstveno ugljen-dioksida. To æe postici: izgradnjom mreže cevi za biogas, ubacivanjem još tri postrojenja za proizvodnju biogasa u postojeæi sistem postrojenja, izgradnjom malih toplana u selima i mreža za grejanje domaæinstava, radom na preèišæavanju biogasa da bi se mogao koristiti za automobile.
VRH