6. Nov. 2013 Pozorišna predstava „Mirandolina“ Dramskog studija „LUÈA“ na sceni pozorišta u Bogatiæu

 Pozorišna predstava „Mirandolina“ u Bogatiæu
Pozorišna predstava „Mirandolina“ u Bogatiæu
Na sceni pozorišta „Janko Veselinoviæ“ iz Bogatiæa, u subotu 09.11.2013. godine sa poèetkom u 20h, nastupiæe glumci Dramskog studija „LUÈA“ iz Krušèiæa, sa predstavom „Mirandolina“ u režiji Dejana Cicmiloviæa. Radnja ove komedije u tri èina, dramskog pisca Karla Goldonija, smeštena je u Firenci u Mirandolininoj krèmi. „Mirandolina" je prièa o neodoljivoj krèmarici, o ženi koja svojom harizmatiènošæu osvaja muškarce, zavodi ih, sukobljava, dovodi ih do ruba egzistencije, do emotivnih slomova. Prièa o dominantnom ženskom principu, o snazi ženske senzualnosti i erotike, o snazi ženskog uma i nepogrešivoj taktici u osvajanju i najtvrðih muških srca. Ona predstavlja prototip žene koja, koristeæi svoje vrline, kako mentalne tako i telesne, koncipira svet oko sebe onako kako ona sama želi, odreðujuæi sudbine brojnih muškaraca koji za njom gube glavu. Prièa o manipulaciji emocijama od strane racionalne i prema emotivnom muškom svetu surove i beskompromisne žene, sa ciljem da ženski princip nadvalda muški i da žena postane vladar naizgled jaèem muškom principu. Ovu predstavu sa puno zapleta, humora i emocija, možete pogledati u subotu u sali Doma Kulture u Bogatiæu.
VRH