31. Oct. 2013 U Domu zdravlja u Bogatiæu kupljeno je novo sanitetsko vozilo

U DZ Bogatiæ kupljeno novo sanitetsko vozilo
U DZ Bogatiæ kupljeno novo sanitetsko vozilo
U Domu zdravlja u Bogatiæu, uz pomoæ lokalne samouprave, kupljeno je novo sanitetsko vozilo, predviðeno za prevoz pacijenata na dijalizu u Opštu bolnicu Šabac. Kako postojeæe vozilo za ovu namenu više nije u funkciji, kupovinom novog koje raspolaže sa najsavremenijom opremom i sa 9 mesta za sedenje, prevoz pacijenata æe biti efikasniji i bezbedniji. U opštini Bogatiæ ima preko 30 pacijenata za dijalizu, pa stoga Dom zdravlja tri puta nedeljno organizuje prevoz do Šapca i svaki treæi mesec do Beograda, tako da sanitetsko vozilo u proseku dnevno preðe oko 400km. Vozni park Doma zdravlja broji ukupno 18 vozila, od toga 11 sanitetskih, tri vozila službe kuæne nege, jedno patronažno, dva službena i jedno za tehnièku službu.
VRH