30. Oct. 2013 Opština Bogatiæ postala potpisnica sporazuma o saradnji na projektu „Srbija u ritmu Evrope”

Opština Bogatiæ potpisala sporazum o saradnji
Opština Bogatiæ potpisala sporazum o saradnji
Predsednik opštine Bogatiæ Nenad Beserovac i Igor Karadareviæ, autor projekta „Srbija u ritmu Evrope”, potpisali su danas ugovor o realizaciji projekta besplatne obuke za 260 osnovaca i srednjoškolaca u opštini Bogatiæ, koja æe se odvijati u èetiri sekcije: hor, folklor, moderni ples i solo pevanje. Na obukama koje æe se održavati u Bogatiæu i Badovincima, uèestvovaæe deca koja su prošla audicije u svim školama.Profesionalne obuke omoguæiæe prepoznavanje i razvijanje mladih talenata u opštini Bogatiæ, kako bi se uspešno pripremili za uèestvovanje na koncertu koji æe se iduæe godine održati u Bogatiæu, gde æe zajedno sa finalistima “Prvog glasa Srbije” pokazati svoj talenat. Prema reèima predsednika opštine Bogatiæ Nenada Beserovca,izdvajanje sredstava za uèešæe na ovoj manifestaciji, predstavlja ulaganje u buduænost i priliku da deca iz opštine Bogatiæ, razvijaju svoje talente.Cilj projekta, koji se organizuje veæ nekoliko godina je prepoznavanje, podsticanje, razvijanje i oèuvanje mladih talenata u Srbiji, poštovanje ljudskih prava i promocija interkulturalnosti i tolerancije.
VRH