27. Oct. 2013 Izložba slika Aleksandre Puziæ

Izložba slika Aleksandre Puziæ
Izložba slika Aleksandre Puziæ
U sveèanoj sali opštine Bogatiæ, organizovana je prva samostalna izložba akademske slikarke Aleksandre Puziæ iz Bogatiæa, a u organizaciji Kulturno-obrazovnog centra.Na izložbi slika pod nazivom „Kroz plavo“, predstavljen je opus od dvadesetak radova Aleksandre Puziæ, koja je inspiraciju pronašla u motivima prirode, u bojama neba i mora, pa stoga plava boja dominira na njenim radovima . Uz prisustvo mnogobrojnih posetilaca, porodice i prijatelja, oživela je prva galerija slika mlade umetnice, kao svojevrsna kruna jednog dela životnog doba i umetnièkog stvaralaštva .Aleksandra je uèestvovala na mnogobrojnim kolektivnim izložbama i slikarskim kolonijama, ali svoju prvu samostalnu izložbu priredila je u svom rodnom mestu, u Bogatiæu. Prema reèima Ivana Radovanoviæa, Kulturno-obrazovni centar æe institucionalno i organizaciono, nastojati da daje podršku mladim umetnicima u njihovoj afirmaciji u svetu umetnosti.„Ljubav“, „Zagrljaj“, Nestvarni svet“, samo su neki od naziva radova oslikanih u stilu apstraktnog ekspresionizma, sa nijansama životnog plavetnila, neba, okeana i prostranstva. Izložba u Sveèanoj sali opštine Bogatiæ, biæe otvorena u narednih pet dana u vremenu od 8-15h.
VRH