22. Oct. 2013 Nastavak radova na asfaltiranju u opštini Bogatiæ

Nastavak radova na asfaltiranju
Nastavak radova na asfaltiranju
Direkcija za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatiæ, nastavila je sa realizacijom ovogodišnjeg plana asfaltiranja ulica i puteva. U toku je asfaltiranje puta do „Termalne Rivijere“ u Bogatiæu, dužine 1150 metara. Postojeæa podloga poboljšana je drobljenim kamenom, preko koje se presvlaèi asfaltni sloj debljine 7 cm. Širina kolovoza je 5 metara, a radiæe se i bankine od drobljenog kamena, koje æe biti široke po 70 cm sa obe strane. Pored asfaltiranja u toku je i krpljenje udarnih rupa na putevima drugog reda, na putnom pravcu Bogatiæ-Crna Bara. Lepo vreme za ovo doba godine, omoguæilo je optimalne uslove za nesmetano odvijanje radova, koji teku prema utvrðenom planu i programu asfaltiranja Direkcije za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju .
VRH