19. Oct. 2013 Pomoæ najsiromašnijim Romima

Pomoæ najsiromašnijim Romima
Pomoæ najsiromašnijim Romima

„Društvo Roma“ iz Bogatiæa organizovalo je još jednu akciju pomoæi za uèenike iz socijalno ugroženih romskih porodica. Za njih je obezbeðeno 6 kompleta školskog pribora, koji se sastoje od: ðaèkih torbi, tehnièkog pribora i školskih svezaka. Ova pomoæ stigla je do uèenika iz: Crne Bare, Klenja, Dublja i Bogatiæa. Predsednik i koordinator ispred „Društva Roma“ – Brana Kokiæ, istakao je da je pomoæ namenjena najsiromašnijim i socijalno najugroženijim romskim porodicama u opštini Bogatiæ i da æe Društvo Roma nastojati da i ubuduæe organizuje sliène akcije iz socijalnog programa.

VRH