12. Oct. 2013 Edukativna radionica Turistièke organizacije opštine Bogatiæ

Edukativna radionica Turistièke organizacije opštine Bogatiæ
Edukativna radionica Turistièke organizacije opštine Bogatiæ
Turistièka organizacija opštine Bogatiæ organizovala je edukativnu radionicu u okviru realizacije projekta „Podizanje kvaliteta usluga ruralnog turizma“, finansiranog od strane Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije. Cilj projekta je razvoj srpskog turizma u okviru kojeg se organizuju edukacije stanovništva ruralnih sredina i razne turistièke manifestacije i sajmovi.Seoski turizam kao specifièna turistièka grana okrenut je seoskim domaæinstvima koja višak svojih proizvoda mogu da plasiraju na tržište, u sklopu objedinjene turistièke ponude opštine Bogatiæ. Takoðe pruža moguænost domaæinstvima da u svojim objektima pružaju usluge smeštaja i hrane, kao i niz prateæih sadržaja za potencijalne turiste.Bitan preduslov za formiranje turistièke ponude , jeste zajednièki nastup proizvoðaèa kroz udruživanje graðana. Stoga ovakve edukacije mogu biti od velike pomoæi da se što lakše ostvari nastup na tržište.
VRH