10. Oct. 2013 Deèija nedelja u Bogatiæu

Deèija nedelja u Bogatiæu
Deèija nedelja u Bogatiæu

U okviru obeležavanja Deèije nedelje, mališani iz Predškolske ustanove „Slava Koviæ“ u Bogatiæu danas su priredili karneval pod nazivom „U carstvu šarenila“. Živopisnim maskama i kostimima koje su u radionicama zajedno kreirali i izradili roditelji i vaspitaèi, deca su predstavila carstvo klovnova, životinja, kišnih kabanica, jesenjih plodova, omiljenih junaka....                                     Pod nazivom „Slušajte, mama i tata, želim sestru ili brata“, u Predškolskoj ustanovi u Bogatiæu u okviru Deèije nedelje realizuje se više programa, od aktivnosti koje za ciljj imaju afirmaciju deèijih prava, preko radionica kojima se podstièu kreativnost i stvaralaštvo do srportskih i zabavnih takmièenja. Na kraju, poslednjeg dana manifestacije, u ponedeljak, za sve mališane u vrtiæu u Bogatiæu i seoskim mesnim zajednicama pripremljena je lutkarska predstava „Ježeva kuæica“.

VRH