30. Sep. 2013 Predstavljanje principa funkcionisanja Kancelarije za lokalno ekonomski razvoj

Prezentacija u sali za konferencije Skupštine opštine Bogatiæ
Prezentacija u sali za konferencije Skupštine opštine Bogatiæ

Predstavnici Odeljenja za lokalno ekonomski razvoj iz Loznice, održali su prezentaciju u sali za konferencije Skupštine opštine Bogatiæ. Cilj posete jeste prenošenje iskustava vezanih za osnivanje i funkcionisanje Kancelarije za lokalno ekonomski razvoj . Sastanku je prisustvovao predsednik opštine Bogatiæ Nenad Beserovac sa svojim saradnicima, direktori javnih institucija i predstavnici Udruženja preduzetnika iz Bogatiæa. Naèelnica Odeljenja za lokalno ekonomski razvoj iz Loznice i predsednica mreže za Lokalno ekonomski razvoj na nacionalnom nivou- Ljiljana Nikoliæ, predstavila je sve pogodnosti i komparativne prednosti, zbog kojih bi kancelarija trebala da postoji i u Opštini Bogatiæ, naroèito u predstojeæem periodu kada æe predpristupni fondovi Evropske unije, biti sve dostupniji i Srbiji. Predstavnici Opštine Bogatiæ su veæ bili prisutni na konferencijama LER kancelarija i saglasni su da otvaranje iste, predstavlja poèetak obuhvatnije strateške implementacije, novog modela ekonomskog razvoja lokalne samouprave.

VRH