23. Sep. 2013 Održana druga po redu manifestacija „Vesela mašina“ u Maèvanskom Metkoviæu

Manifestacija „Vesela mašina“ u Maèvanskom Metkoviæu
Manifestacija „Vesela mašina“ u Maèvanskom Metkoviæu

U Maèvanskom Metkoviæu, selu nekada èuvenom po šljivicima i dobroj rakiji, drugu godinu za redom održana je manifestacija „Vesela mašina“ u etno selu „Maèvanski konak“ , kod domaæina Miodraga Vujiæa a uz podršku Turistièke organizacije opštine Bogatiæ. Uz muziku i dobro raspoloženje kako je i obièaj, rakija se pekla u èetiri kazana ili kako ih je domaæin nazvao „vesele mašine“, a po ocenama žirija najlepša „Metkovaèka rakija“ potekla je iz kazana Bore Ðukiæa. Posetioci su u ovom arhaiènom seoskom ambijentu mogli videti i izložbu narodne radinosti, izložbu gastronomskih specijaliteta vezanih za maèvansku kuhinju, predstavljanje proizvoðaèa domaæe rakije, sokova, meda i sireva. Turistièka organizacija je ovu manifestaciju svrstala u zvanièni kalendar dogaðanja, predstavljajuæi je kao promociju turistièkog potencijala Maève u domenu agroturizma.Manifestaciju su propratili umetnici likovne radionice „Most“, koji su slikali motive sa ovog druženja. Kada su se zagasile vatre u kazanima, pevalo se i igralo baš kao nekad u Maèvi, kad se porade poslovi i napune rakijom burad i èuture.

VRH