7. Sep. 2013 Otvorena Izložba slika u Bogatiæu - „ Srpski slikari Americi“

Izložba slika u Bogatiæu -   „Srpski slikari Americi“
Izložba slika u Bogatiæu - „Srpski slikari Americi“
U organizaciji Narodne biblioteke „Janko Veselinoviæ“, ambasade Sjedinjenih Amerièkih Država u Beogradu i opštine Bogatiæ, u Sveèanoj sali Skupštine opštine prireðena je izložba slika koje su nastale na Likovnoj koloniji „Kolut -Mandiæ“-èiji je organizator bio Miloš Mandiæ. Izložbena postavka pod nazivom „ Srpski slikari Americi“, predstavlja umetnièka dela 25 savremenih slikara iz cele Srbije.Izložene slike sa temama vezanim za amerièku naciju, predstavljaju umetnièki doživljaj srpskih slikara, da kroz razlièitost stilova, tehnika i izraza, prikažu svoje viðenje amerièkog društva, kulture i umetnosti.Umetnost komunicira sa svetom na sebi svojstven naèin. Stvorena u tišini stvaranja, slika u oèima posmatraèa oživljava predele duhovnosti, lišene svih uobièajenih pojavnosti. Tako i ova galerija slika u Sveèanoj sali Skupštine opštine Bogatiæ, koja æe biti otvorena u narednih 14 dana, približiæe svim posetiocima ovaj daleki kontinent, viðen oèima srpskih slikara.
VRH