4. Sep. 2013 Sastanak ekspertskih timova Bogatiæ-Bijeljina i pripreme za odlazak uèenika u Austriju

Sastanak ekspertskih timova i odlazak uèenika u Austriju
Sastanak ekspertskih timova i odlazak uèenika u Austriju

Povodom realizacije projekta „Bogatiæ i Bijeljina – zajedno na putu ka energetskoj nezavisnosti poveæanjem energetske efikasnosti i promocijom korišæenja obnovljivih izvora energije“ u Bogatiæu je održan sastanak ekspertskih timova dve opštine, kojem je prisustvovao i predsednik opštine Bogatiæ Nenad Beserovac. Ovom prilikom timovi su razmenjivali iskustva i analizirali prikupljene podatke, koji su neophodni za usaglašavanje energetskih planova za izradu konaène studije izvodljivosti.U okviru projekta, grupa od 10 uèenika osnovnih škola sa teritorije opštine Bogatiæ, koji su pokazali najbolje znanje iz ekologije i 20 uèenika iz Bijeljine, boraviæe u Austriji od 8. do 13. septembra.To æe biti prvi odlazak u Austriju predviðen projektom, kojim æe ovom prilikom koordinirati Bijeljina, a u okviru druge posete kojom æe koordinirati Bogatiæ, u Gussing æe otiæi i poljoprivredni proizvoðaèi iz dve opštine. Cilj posete Evropskom centru za obnovljivu energiju u gradu Gussingu, jeste upoznavanje sa naèinom korišæenja biomase u postrojenjima Elektrana na biomasu i solarnu energiju, u kojima mogu da se proizvode elektrièna i toplotna energija .

VRH