31. Aug. 2013 Pomoæ opštine Bogatiæ ðacima prvacima

Pomoæ opštine Bogatiæ ðacima prvacima
Pomoæ opštine Bogatiæ ðacima prvacima

Povodom poèetka nove školske godine, predstavnici Lokalne samouprave u Bogatiæu, organizovali su prijem za ðake prvake u osnovnoj školi „Mika Mitroviæ“ i tom prilikom dodelili za 268 mališana iz šest osnovnih škola sa teritorije opštine jednokratnu novèanu pomoæ od po 3.000 dinara i besplatne saobraæajne pakete. Podelom saobraæajnih kompleta za ðake, koji se sastoje od saobraæajnog bukvara, prsluka sa motivima školaraca i reflektujuæe narukvice, Lokalna samouprava Bogatiæ se prikljuèuje akciji Ministarstva prosvete i unutrašnjih poslova, kada je upitanju bezbednost najmlaðih uèesnika u saobraæaju.Ulaganje u obrazovanje predstavlja najsigurniji put ka socijalno odgovornom i razvijenom društvu, tako da i ova akcija Lokalne samouprave u Bogatiæu, daje doprinos upravo tim naporima.

VRH