26. Aug. 2013 Treæa Letnja likovna scena u Bogatiæu

Doajeni maèvanskog pozorišta
Doajeni maèvanskog pozorišta
Doajeni maèvanskog pozorišta
Doajeni maèvanskog pozorišta
Doajeni maèvanskog pozorišta
Doajeni maèvanskog pozorišta
Doajeni maèvanskog pozorišta
Doajeni maèvanskog pozorišta
Doajeni maèvanskog pozorišta
Doajeni maèvanskog pozorišta
Doajeni maèvanskog pozorišta
Doajeni maèvanskog pozorišta

 

U okviru letnje likovne scene u Bogatiæu, èiji su inicijatori Opština Bogatiæ i Biblioteka, umetnici svojim umetnièkim delima svake godine ostavljaju svojevrsni peèat, stil i doživljaj ambijenta varošice, u ovoj jedinstvenoj slikarkskoj formi u vidu murala i portreta. Ove godine u toku je treæa po redu letnja likovna scena, a tema je oslikavanje pet portreta doajena maèvanskog pozorišta, amaterskih dramskih umetnika, na zidu Doma kulture. Ovi portreti delo su Damjana Martinoviæa akademskog slikara i sina našeg poznatog umetnika Dragana Martinoviæa-Martina. Jedno umetnièko delo neæe promeniti samo doživljaj odreðenog prostora, nego æe postati svojevrsni spomenik i svetionik kulturnog nasleða, kao što i portreti ovih velikana, svedoèe o njihovim delima koja æe zauvek ostati u biæu Maèvana, kao dokaz da ljubav i umetnost žive veèno, izvan svake èulnosti i puke ljudske pojavnosti. Fasada Doma kulture u Bogatiæu, sa verno oslikanim portretima, postala je pozorišna scena pozorišta u kojem æe zauvek živeti: Zvonko Beriæ-glumac, Milivoje Martinoviæa Martin-reditelj, Dragoslav Dakiæ Daka-glumac, Zoran Ðonliæ-reditelj i Radoslav Raša Vukomanoviæ-glumac.

VRH