18. Aug. 2013 Reka Drina kao šansa za razvoj privrede

Reka Drina kao šansa za razvoj privrede
Reka Drina kao šansa za razvoj privrede

Prirodni resursi kojima opština Bogatiæ raspolaže, predstavljaju osnovni razvojni zamajac privrede ovog kraja. Jedan od njih jesu Drina i Sava, jer je ušæe ovih reka u Crnoj Bari. Upravo ova èinjenica otvara moguænosti realizacije mnogih projekata vezanih za turizam, ekologiju i druge privredne segmente, kada je upitanju desna obala reke Drine. U situaciji kada gradovi i opštine duž Drinskog sliva, prave zajednièke regionalne projekte vezane za regulaciju korita reke Drine, preèišæavanje otpadnih voda i izradu dokumentacije o aspektima korišæenja svih njenih potencijala , opština Bogatiæ treba da traži svoju šansu u implementaciji strateških odrednica za razvoj maèvanskog regiona.Koliko god bila blagodetna, ova prirodna lepotica svojim brzacima i virovima oduvek je tražila sopstvenu slobodu, baš kao i meštani njenog sliva èijim je sudbinama vekovima bila svedok. Stoga napori da se urede plaže za kupaèe ili neki ugostiteljski kompleksi, èesto se svode na neka kratkoroèna rešenja, jer nikada se ne zna kada æe Drina promeniti svoj tok. Jedna od takvih plaža nalazi se u Crnoj Bari i uspešno postoji oko jedne decenije. Na ovom mestu okupljaju se kupaèi iz cele Maève i vrele letnje dane provode kraj reke.Manifestacija “Hajduèko veèe” a u okviru nje i “Hajduèka regata”, predstavljaju za sada glavnu turistièku populrazicaciju drinskog priobalja. Ipak korišæenje prirodnih potencijala je sveobuhvatnije i strateški planovi za buduæe projektne aktivnosti, moraju se odnositi na celokupni privredni potencijal ovog kraja.

VRH