15. Aug. 2013 XVII sednica Skupštine opštine Bogatiæ

XVII sednica Skupštine opštine Bogatiæ
XVII sednica Skupštine opštine Bogatiæ

Na XVII sednici Skupštine opštine Bogatiæ, odbornici su se izjašnjavali po osnovu 46. taèaka dnevnog reda. Nakon verifikacije mandata novoizabranom odborniku SPS Radmili Jurišiæ, pristupilo se izboru 11 novih èlanova Opštinskog veæa. Takoðe su razrešeni dosadašnji i imenovani novi èlanovi i predsednici Opštinskih komisija, kao i direktori javnih institucija. Za novog direktora Direkcije za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju, imenovana je Nevena Bajunoviæ, za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja imenovan je Goran Makunèeviæ, za vršioca dužnosti narodne biblioteke „Janko Veselinoviæ“ Katarina Lazareviæ, na mesto direktora Direkcije za poljoprivredu i selo Dušan Tufegdžiæ, a na funkciju vršioca dužnosti JKP imenovan je Slobodan Ðurkoviæ. Na ovoj sednici, na funkciju zamenika predsednika opštine Bogatiæ, veæinom glasova, imenovan je Miroslav Dabiæ. U okviru poslednje taèke dnevnog reda-odbornièka pitanja, predsednik opštine Bogatiæ Nenad Beserovac, izneo je analizu zateèenog stanja i ukazao na moguænost nenamenskog trošenja budžetskih sredstava u predhodnom periodu.

VRH