10. Aug. 2013 Predstavnici Britansko-Srpske privredne komore u poseti Bogatiæu

Predstavnici Britansko-Srpske privredne komore u Bogatiæu
Predstavnici Britansko-Srpske privredne komore u Bogatiæu

Delegacija Britansko-Srpske privredne komore i Britanske ambasade na èelu sa James Gunn-om, bila je u poseti opštini Bogatiæ. Cilj ove posete jeste upoznavanje sa privrednim potencijalima, kroz razgovor sa struènim timom, predsednikom opštine i njegovim saradnicima, kako bi u daljoj saradnji ova privredna komora postala platforma za firme i pojedince, koji bi se ukljuèili u unapreðivanje trgovine, investicija, razvoja, turizma, transporta i drugih privrednih delatnosti u Maèvi.Ovom prilikom, prezentovani su svi postojeæi projekti i strateški planovi opštine Bogatiæ, meðu njima i oni koji se tièu obnovljivih izvora energije, a koji se nalaze u fazi realizacije, kako bi se predoèila potreba za dodatnim investicionim sredstvima. Pored obezbeðene lokacije za izgradnju Energane na biomasu, gospodin James Gunn imao je priliku da poseti i jedan od geotermalnih izvora u Bogatiæu, koji takoðe predstavljaju znaèajnu razvojnu šansu opštine i regiona, kao i druge lokalitete znaèajne za buduæe kooperantske privredne aktivnosti.Nakon sumiranja komparativnih prednosti i razvojnih potencijala kojima opština Bogatiæ raspolaže, Britansko-Srpska privredna komora æe delovati kao posrednik u poslovnoj saradnji kod potencijalnih investitora iz Velike Britanije, predstavljajuæi im ideje, projekte i ostale informacije o poslovanju u Srbiji, koja æe kao rezultat imati i investiranje u privredu Maève.

VRH