4. Aug. 2013 „Hajduèko veèe“ 2013. godine

„Hajduèko veèe“ 2013.
„Hajduèko veèe“ 2013.

„Hajduèko veèe“ 2013 godine, po 45 put održano je u srcu Maève, na putevima ustanièkih busija, ravnice kraj plahovite Drine. Sa njene obale otisnula se treæa po redu „Hajduèa regata“, koja postaje tradicionalno okupljanje sve veæeg broja uèesnika. Sa oko 50 èamaca, regata je krenula sa Alanoviæa navoza u Maèvanskom Prnjavoru, a na putu do Crne Bare, kod „Lalove kafane“ u Badovincima, regati se pridružilo još uèesnika. U Crnoj Bari program se u prepodnevnim èasovima uporedo odvijao. Svi zaljubljenici u reku Drinu i ribolov, takmièili su se u pecanju, a oni koji poseduju veštine lovaca, oprobali su se u gaðanju glinenih golubova. Dugo išèekivanu „Maèvansku svadbu“, veseli svatovi u fijakerima pradedovskim, kao nekad, poveo je barjaktar sa hipodroma u Bogatiæu.Svatovska povorka uputila se ka centru, gde je tradicionalno odigrano kolo, a potom su nastavili ka mladinoj kuæi u „Etno park“ u Sovljaku. Na ulasku u selo saèekala ih je „Hajduèka busija“ koja je zaustavila povorku i iznela posluženje da se svatovi okrepe, posle èega su nastavili put. Svadbeni ceremonijal odigrao se u „Etno parku“, mladoženja je pogodio jabuku iz puške, što po maèvanskim obièajima znaèi da može da uðe u kuæu i izvede mladu. Najatraktivniji deo „Hajduèke veèeri“ bilo je takmièenje za izbor harambaše. Osam takmièara nadmetalo se u 6 disciplina, od kojih se samo bacanje kamena s ramena odvijalo ispred pozornice. Oficirska sablja ove godine otišla je u ruke Aleksandra Krajišnika iz Majura, kome je i pripala èast da postane “ Hajduèki harambaša“. Mnogobrojni posetioci su mogli da uživaju u bogatom kulturno-umetnièkom programu, kao i nastupu Mire Aleksiæ, Dejana Petroviæa i Big Benda, koji su zadržali publiku do ranih jutarnjih èasova.

VRH