3. Aug. 2013 POÈELA HAJDUÈKA REGATA 2013

POÈELA HAJDUÈKA REGATA 2013
POÈELA HAJDUÈKA REGATA 2013

 

 

Hajduèka regata, oko 10:30h, sa oko 50 èamaca krenula je iz Prnjavora put Crne Bare. Pristanak u Badovincima je oko 13h, gde æe uèesnicima biti poslužen vojnièki pasulj, a takoðe se oèekuje prikljuèenje i ostalih uèesnika sa oko 15 èamaca.

VRH