30. Jul. 2013 Izložba slika Ivana Vešiæa

Izložba slika Ivana Vešiæa
Izložba slika Ivana Vešiæa

U Maèvanskom Metkoviæu obeležena je crkvena slava, u pravoslavnom hramu posveæenom Svetoj velikomuèenici Marini – Ognjena Marija. Kažu da je crkva tamo gde se sakupi troje u Hristovo ime, ali u to ime ovde se oko svoje crkve okupilo mnogo više meštana, koji su bili na jutarnjoj sveèanoj liturgiji a potom se okrepili na èesmi posveæenoj Svetoj Petki. U prostorijama osnovne škole je povodom ovog praznika, organizovana izložba slika Ivana Vešiæa, pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Bogatiæ,umetnika koji je u Metkoviæu roðen i u ovom selu pohaðao školu . Izložbu pod nazivom „Akvareli duše“ otvorio je Dragan Martinoviæ-Martin, akademski slikar i dekan Akademije klasiènog slikarstva univerziteta „Edukons“. Zavièaj je inspiracija, volja i snaga svakog umetnika, da svojim delom utka u srce u dušu svojih meštana, neraskidivu prijateljsku , bratsku i porodiènu ljubav, zato su akvareli Ivana Vešiæa slike nastale iz njegove duše i njegovog biæa.

VRH