22. Jul. 2013 Poèinju iskljuèenja zbog neplaæanja raèuna za utrošenu vodu

 

Prema izdatom saopštenju JKP Bogatiæ, od sutra 23.07.2013. godine,  poèeæe  akcija  iskljuèenja korisnika komunalnih usluga sa vodovodne mreže, koji imaju dugovanja preko 5.000,00 dinara, kao i korisnika koji zadnjih godinu dana nemaju ni jednu uplatu.

Документи
VRH