19. Jul. 2013 Otvorena „Slikarska kolonija Sovljak 2013“

Otvorena „Slikarska kolonija Sovljak 2013“
Otvorena „Slikarska kolonija Sovljak 2013“

Zvanièno je otvorena petnaesta po redu „Slikarska kolonija “, u Etno parku u Sovljaku, koja æe trajati od 19-25. jula. Nakon pozdravne reèi predsednika opštine Bogatiæ Slobodana Saviæa, besede o „Slikarskom pokretu u Maèvi“ Dragana Martinoviæa-Martina i predstavljanja uèesnika kolonije od strane Ivana Radovanoviæa-direktora Kulturno-obrazovnog centra Bogatiæ, koloniju je sveèano otvorio profesor i akademski slikar Zdravko Milinkoviæ.U okviru prateæeg programa kolonije, uprilièena je izložba slika Dragana Ðurièiæa-Æose, akademskog slikara koji se rodio, živeo i radio u Bogatiæu. U èast desetogodišnjice od smrti ovog velikog maèvanskog slikara, prireðena je ova izložba, koja predstavlja samo jednu u nizu aktivnosti, da se saèuva uspomena na prerano preminulog umetnika.U dobrom raspoloženju i domaæinskom ambijentu, poèelo je još jedno druženje, umetnika, Maèvana i prirode. Miris lipa i toplina maèvanskog ognjišta, probudiæe novu inspiraciju, koja æe stvoriti nova umetnièka dela, još jedno svedoèanstvo ljudi, mesta i vremena.

VRH