14. Jul. 2013 Poèela sa radom „Termalna Rivijera“ u Bogatiæu

 „Termalna Rivijera“ u Bogatiæu
„Termalna Rivijera“ u Bogatiæu
Aquapark „Termalna Rivijera“ u Bogatiæu, zvanièno je otvorio svoja vrata za prve kupaèe. U ovoj prvoj fazi izgradnje Vodenog kompleksa, pušten je u rad prvi bazen.Ovaj relax bazen za odrasle sa vodenim hidro i aero masažama, je spreman za kupaèe, kao i sam kompleks, koji se sastoji od restorana i pomoænih objekata namenjenih za prijatan boravak i odmor oko samog bazena.Ono što æe razlikovati akva - park u Bogatiæu od veæine ostalih kompleksa sliènih sadržaja, je geo-termalna voda izuzetnih balneoloških karakteristika u svim bazenima, koja omoguæava rad parka tokom veæeg dela godine. Akva-park Termalna Rivijera æe zbog te pogodnosti biti u mogucnosti da produži svoju letnju sezonu. Za sve posetioce u cenu jednodnevne ulaznice od 500 dinara, uraèunata je konzumacija jednog piæa, kao i ležaljka i suncobran.Za decu do 12 godina, boravak na bazenu se plaæa 300 dinara.Prema komentarima graðana sa kojima smo razgovarali, cena ulaznice æe možda uticati na broj posetilaca, ali vlasnici firme Termalna Rivijera smatraju da je cena adekvatna kvalitetu ponuðenog sadržaja. Bazen æe raditi u dve smene, dnevno kupanje i boravak od 9 – 21h i od 22h-5h noæno kupanje i boravak.
VRH