12. Jul. 2013 Tradicionalno paljenje lila kod „Radovan kule“ u Belotiæu

Tradicionalno paljenje lila kod „Radovan kule“
Tradicionalno paljenje lila kod „Radovan kule“

Kod „Radovan kule“ u Belotiæu, organizovano je tradicionalno paljenje lila, veèe uoèi velikog pravoslavnog praznika posveæenog apostolima Pavlu i Petru, u narodu poznatijeg kao „Petrovdan“. U organizaciji Mesne zajednice Belotiæ i Turistièke organizacije opštine Bogatiæ, uprilièen je i kulturno – umetnièki program, u kojem su uèestvovala kulturno – umetnièka društva iz Badovinaca, Krupnja, Koceljeve i Belotiæa. Pre nego što su lile bile upaljene, organizator je uprilièio nagrade za najautentiènije i najorginalnije lile, a predsednik žirija bio je Dragan Martinoviæ - akademski slikar. Koreni ovog obièaja vezuju se za paganstvo, kada se prinosila žrtva vatri, a danas sa posebnom dimenzijom simbolike, vezuje se za završetak žetve i svojevrsni obred. Veèe uoèi Petrovdana vatre ispred dvorišta su ponovo gorele u Maèvi. Dok je pšenica dremala u ambarima i dok se gasila lila u izgaravljenim rukama tek prohodalog deteta, raðala se nada da neko novo vreme neæe odneti u zaborav stare obièaje.

VRH