5. Jul. 2013 Deèiji matine u Bogatiæu

Deèiji matine u Bogatiæu
Deèiji matine u Bogatiæu

U organizaciji Kulturno obrazovnog centra Bogatiæ i školice slikanja i crtanja “Svetlost” , održan je prvi “Deèiji matine” u parku ispred Doma kulture. U prisustvu mnogobrojnih mališana program je vodio deèiji animator-Anita Ercegovèeviæ. Pored pripremljenih panoa za crtanje, deca su imala prilike da uèestvuju u muzièkim animacijama, oslikavanju lica i ruku tkz. “face painting” kao i u pravljenju razlièitih frizura. Na ovom “Deèijem matineu”predstavljena je i prva izložba radova polaznika škole crtanja i slikanja . Ova izložba je bila humanitarnog karaktera, jer je prihod od prodaje radova namenjen u dobrotvorne svrhe.Ovakvim kreativnim pristupom, deca ulaze u svet umetnosti, ne ugrožavajuæi svoju jedinstvenost, a istovremeno negujuæi sopstvene ideje i talenat.

VRH