2. Jul. 2013 Poèinje zaprašivanje komaraca

Direkcija za poljoprivredu i selo opštine Bogatiæ, sutra 03.07.2013. godine od 19h, poèinje sa aviotretmanom - zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Bogatiæ. Ova odluka se donosi prema nalazima monitoringa sa terena, odnosno brojnosti i aktivnosti komaraca, a u skladu sa povoljnim vremenskim uslovima (odreðena temperatura, brzina vetra i vlažnost), tako da se na osnovu ovih parametara procenjuje vreme, obim i dinamaka neposrednih aktivnosti sa terena, kako bi efekti bili najbolji.
VRH