29. Apr. 2013 Uskršnja humanitarna akcija

Uskršnja humanitarna akcija
Uskršnja humanitarna akcija
U saradnji „Maèvanske srednje škole“ i humanitarne organizacije „Zlatno Srce“ iz Bogatiæa, organizovana je humanitarna akcija. Uèenici škole svih odeljenja su na èasovima veronauke kod profesora Nikole Miloševiæa, zajedno šarali Uskršnja jaja i pred ovaj veliki hrišæanski praznik, na štandu ih delili graðanima.Cilj ove akcije je prikupljanje sredstava za leèenje devojèice od bolesti srca iz Crne Bare. Na improvizovanom štandu, na školskom papiru, ispisana je jasna hrišæanska poruka, koja glasi: „Da vaskrsne èovekoljublje“. Ovaj štand Zlatnog srca i srednjoškolaca, možete posetiti u centru Bogatiæa narednih dana, oni æe biti tu zbog svih nas.Duh praznika, na lepom proleænom danu ovoga puta u Bogatiæu, protekao je u dobroèinstvu ovih mladih ljudi i naših sugraðana, èiji su osmesi ulivali nadu da æe ova pomoæ biti pravovremena i da imamo snage da bogougodnim i plemenitim delima, ovaj praznik uèinimo lepšim i onima koji se za osmeh još uvek bore u bolnièkim posteljama.
VRH