24. Apr. 2013 Pravilnici za korisnike budžeta opštine

 

PRAVILNICI ÆE BITI OBJAVLJENI 24.04. U SLUŽBENOM LISTU OPŠTINE BOGATIÆ, A STUPAJU NA SNAGU 8 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U SLUŽBENOM LISTU OPŠTINE.UVID U PRAVILNIKE MOŽE SE IZVRŠITI I NA ZVANIÈNOJ INTERNET STRANICI OPŠTINE POD:  "AKTUELNO"  - "Za korisnike budžeta opštine".

VRH