20. Apr. 2013 Vanredna sednica PUPS-a u Bogatiæu

Vanredna sednica PUPS-a u Bogatiæu
Vanredna sednica PUPS-a u Bogatiæu
U sali Skupštine Opštine Bogatiæ, u petak - 19. aprila, održana je vanredna skupština PUPS-a na kojoj su izabrani: predsednik opštinskog odbora Zoran Ostojiæ, potpredsednici dr Borivoje Georgijeviæ i Nevenka Radovanoviæ. Radno predsedništvo èinili su: Branko Kokiæ predsednik, Živorad Martinoviæ èlan,Slaðana Raièeviæ èlan.Na skupštini je izabran 21 èlan opštinske organizacije, a od èlanova i simpatizera stranke, sednici su prisustvovali i državni sekretar u ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Dragi Vidojeviæ, dr Branko Vujkoviæ potparol stranke, dr Nikola Sremèeviæ generalni direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju, Nemanja Topaloviæ vlasnik rasadnika ruža ,,Topaloviæ", Ljubiša Dragoviæ vlasnik Termalne rivijere Bogatiæ.
VRH