1. Apr. 2013 Nedelja zdravlja

Nedelja zdravlja
Nedelja zdravlja
U susret „Svetskom danu zdravlja“ koji se obeležava 07.04.2013. godine a u okviru godišnjeg „ Kalendara zdravlja“, u Domu zdravlja u Bogatiæu, organizovane su zdravstveno vaspitne aktivnosti. Reè je o edukacijama koje sprovode zaposleni lekari kao i patronažne sestre, na teme iz oblasti: zdravlja razlièitih životnih stilova bitnih za zdravlje, preventivna stomatološka zaštita, zaštita reproduktivnog zdravlja i zaštita mentalnog zdravlja. Predavanja su posveæena deci predškolskog uzrasta, osnovcima, srednjoškolcima, kao i starima, kroz saradnju sa Udruženjem penzionera i Mesnom zajednicom iz Bogatiæa. Posredstvom ovakvih aktivnosti, unapreðuje se znanje o zdravom naèinu života, saradnjom obrazovnih i zdravstvenih institucija. U ovoj „Nedelji zdravlja“ u Domu Zdravlja u Bogatiæu, organizovane su kako grupne, tako i individualne zdravstveno vaspitne aktivnosti .
VRH