30. Mar. 2013 Promocija knjige „Viðeniji Maèvani“

Miomir Filipoviæ - autor knjige „Viðeniji Maèvani“
Miomir Filipoviæ - autor knjige „Viðeniji Maèvani“

U organizaciji udruženja „Zavièaj“ iz Sremske Mitrovice, a pod pokroviteljstvom Skupštine Opštine Bogatiæ u prepunoj sali Doma kulture , održana je promocija knjige „Viðeniji Maèvani“, autora, novinara i publiciste Miomira Filipoviæa-Fiæe. Ovo je prvi skup „viðenijih Maèvana“, iz nekadašnjeg Maèvanskog sreza, okupljenih povodom promocije knjige, èije izdanje predstavlja svojevrsno svedoèanstvo o ljudima koji su svojim delom, narod u Maèvi uèinili ponosnim.O knjizi koja je u svojim koricama smestila 400 biografija „Viðenijih Maèvana“, meðu njima, akademika, profesora univerziteta, lekara, pesnika, slikara, novinara, generala i mnogih drugih, govorili su: Predsednik Opštine Bogatiæ Slobodan Saviæ, gospoða Milanka Vujièiæ iz udruženja „Zavièaj“, profesor dr Miladin Ševarliæ i primarijus dr Predrag Tojiæ. Oni ljudi, koji su svojim radom i delom u razlièitim profesijama, ostvarujuæi se i širom sveta, negovali ljubav prema Maèvi i njenom narodu, poštovali je i slavili, zauzeli su zaslužena mesta u ovoj knjizi.Ovaj svojevrsni kulturni dogaðaj, propraæen je bogatim kulturno-umetnièkim programom u sveèanoj atmosferi i saborovanju. Kao što slavska sveæa okuplja porodicu i rodbinu, tako i koreni zavièajnih vreža okupljaju ljude, snagom ljubavi prema domovini, dobrotom srca, mudrošæu i dobroèiniteljstvom svojih kæeri i sinova.

VRH