29. Mar. 2013 Formiran Opštinski odbor Demokratske levice Roma u Bogatiæu

Formiran odbor Demokratske levice Roma u Bogatiæu
Formiran odbor Demokratske levice Roma u Bogatiæu
Na osnivaèkoj skupštini politièke stranke Demokratske levice Roma u Bogatiæu, formiran je opštinski odbor, a za predsednika je izabran Brana Kokiæ, kao i predsednici Mesnih odbora: u Bogatiæu Miroljub Kokiæ, u Crnoj Bari Vlada Šainoviæ, u Badovincima Ivanka Milovanoviæ. Takoðe je izabran i predsednik Izvršnog odbora i generalni sekretar Zoran Denèiæ.Pored mnogobrojnih èlanova stranke, skupštini je prisustvovao i predsednik Demokratske levice Roma Jovan Damjanoviæ.Politièko angažovanje Roma ima za cilj da ujedini i podstakne na delovanje i samoorganizovanje pripadnike romske nacionalne manjine, koja æe svim svojim pripadnicima obezbediti mir I sigurnost, kao i stvoriti uslove za život dostojan èoveka, poštojuæi osnovne principe socijalne pravde, naèela graðanske I parlamentarne demokratije.Na ovoj osnivaèkoj skupštini, zakljuèeno je da Romi jedino preko svojih politièkih predstavnika, mogu efikasnije rešavati probleme sa kojima se danas suoèava romska nacionalna zajednica.
VRH