26. Mar. 2013 Delegacija iz Gussinga u poseti Opštini Bogatiæ

Delegacija iz Gussinga u poseti Opštini Bogatiæ
Delegacija iz Gussinga u poseti Opštini Bogatiæ

Za realizaciju projekata „Bogatiæ i Bijeljina – zajedno na putu ka energetskoj nezavisnosti poveæanjem energetske efikasnosti i promocijom korišæenja obnovljivih izvora energije“, odobren je grant u iznosu od oko pola miliona evra, dvema prekograniènim opštinama Bogatiæ i Bijeljina. Ova sredstva su opredeljena za program edukacije lokalnih eksperata i poljoprivrednih proizvoðaèa, kao i za ostale predinvesticione aktivnosti za izradu studije izvodljivosti, kao neophodnog uslova za izgradnju Energane na biomasu. Internacionalni eksperti Evropskog centra za obnovljivu energiju, posetili su opštinu Bogatiæ i preneli svoja iskustva i znanja, lokalnim ekspertima i poljoprivrednicima maèvanskog kraja, koji æe kada se izgradi postrojenje, sakupljati biomasu sa svojih njiva i od toga proizvoditi „zelenu energiju“, odnosno energiju iz obnovljivih izvora. U okviru ovog projekta, predviðeno je i više poseta poljoprivrednih proizvoðaèa i uèenika srednje škole, Evropskom centru za obnovljive izvore energije koji je smešten u austrijskom gradu Gisingu.

VRH