22. Mar. 2013 Delegacija Evropskog instituta za obnovljivu energiju u zvaniènoj poseti Opštini Bogatiæ

Delegacija EU za obnovljivu energiju u poseti Bogatiæu
Delegacija EU za obnovljivu energiju u poseti Bogatiæu

Poèinje implementacija projekta „Bogatiæ i Bijeljina – studija izvodljivosti i opravdanosti korišæenja biomase i solarnog potencijala za proizvodnju elektriène energije”, odnosno program saradnje dve opštine na putu ka energetskoj nezavisnosti ,poveæanjem energetske efikasnosti i promocije korišæenja obnovljivih izvora energije, a koji se finansira sredstvima Evropske Unije. Nosioci ovog projekta su ove dve prekograniène opštine, a partner Opštini Bogatiæ je Evropski institut za obnovljivu energiju, koji je smešten u gradu Gisingu u Austriji. U ponedeljak 25.03.2013. godine, najavljena je poseta delegacije instituta iz Gisinga, koji æe u našoj opštini boraviti do utorka. Cilj posete je da se kroz saradnju sa projektnim timom opštine Bogatiæ, izvrše analize i razmene podaci o potencijalima opštine u proizvodnji neophodnih kolièina biomase, kada je u pitanju prozvodnja elektriène energije, ali isto tako i o drugim potencijalima koji se tièu geotermalnih izvora i hidropontecijala. Predavanje i prezentacija u svrhu upoznavanja graðana Opštine Bogatiæ sa ovim projektom, održaæe se u utorak 26.03.2013. godine u 9:00h, u velikoj sali u zgradi opštine. Ovom prilikom pozivaju se svi zainteresovani graðani da prisustvuju edukaciji, naroèito oni poljoprivredni proizvoðaèi koji se bave ratarstvom i koji baliraju biljnu masu žitarica, jer æe biti reèi o neophodnim kolièinama biomase koju opština mora obezbediti, prilikom realizacije projekta.

VRH