20. Mar. 2013 Registracija gazdinstava najkasnije do 31. marta 2013. godine

 Registracija gazdinstava najkasnije do 31. marta 2013.
Registracija gazdinstava najkasnije do 31. marta 2013.
Prema saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivrednici koji žele da ostvare prava na sve podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, do 31. marta treba da se registruju ili obnove registraciju. Kako su 30. i 31 mart dani vikenda, taj rok je zapravo do 29. marta. Radnici Direkcije za poljoprivredu i selo Opštine Bogatiæ, primaju stranke tokom punog radnog vremena, jer se dnevno obradi i do dvesta zahteva. Po reèima direktora Direkcije za poljoprivredu Dejana Jockoviæa, razlog velikih redova za popunjavanje obrazaca ispred kancelarija direkcije, je kašnjenje Uprave za trezor ekspoziture Bogatiæ, sa prosleðivanjem neophodne dokumentacije za registraciju putem pošte, poljoprivrednim proizvoðaèima na teritoriji Opštine Bogatiæ. Tako da je rok za poèetak registracije i preregistracije trebao da bude 25.02.2013. godine a zbog pomenutog kašnjenja otpoèeo je u drugoj nedelji marta. Registracija i preregistracija gazdinstava vrši na šalterima Uprave za trezor ekspozitura Bogatiæ, prema mestu prebivališta za fizièka lica, odnosno sedišta za pravna lica i preduzetnike, a obnova registracije prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva. Graðani sve neophodne informacije u vezi registracije kao i popunjavanje obrazaca, mogu dobiti u kancelarijama Direkcije za poljoprivredu i selo Opštine Bogatiæ.
VRH