14. Mar. 2013 Saopštenje Štaba za vanredne situacije Opštine Bogatiæ

Saopštenje Štaba za vanredne situacije Opštine Bogatiæ (jpg)
Saopštenje Štaba za vanredne situacije Opštine Bogatiæ (jpg)

 

 

Zbog poveæanog vodostaja Drine i Save na teritoriji Opštine Bogatiæ, potrebno je preduzeti sve mere, radnje i postupke, na osnovu akta Republièkog štaba Vojske Srbije i Sektora za vanredne situacije o preduzimanju preventivnih i operativnih mera na odbrani od poplava. Spisak preventivnih mere za odbranu od poplava Štaba za vanredne situacije Opštine Bogatiæ, možete proèitati u dokumentu (jpg) koji je u prilogu.

VRH