25. Oct. 2012 Poljoprivrednim proizvoðaèima iz naše opštine, predstavljene specifiènosti austrijskog modela udruživanja poljoprivrednih proizvoðaèa

Predavanje u organizaciji Direkcije za poljoprivredu i selo
Predavanje u organizaciji Direkcije za poljoprivredu i selo

U organizaciji Direkcije za poljoprivredu i selo Opštine Bogatiæ i Veterinarske stanice "ЗОО-ЛЕК" Badovinci, u èetvrtak je u Bogatiæu održano predavanje na temu: strukture organizacije i finansijske osnove, austrijskog udruživanja proizvoðaèa svinja, kao i znaèaj koncetrata celuloze (Arbocel) u ishrani svinja. Predavaèi su bili: Hans-Peter Back, predstavnik firme Styribrid Gmbh iz Austrije, kao i Andras Mayer, predstavnik firme JRS iz Nemaèke. Poljoprivredni proizvoðaèi iz naše opštine, su imali priliku da se upoznaju sa svim specifiènostima austrijskog modela udruživanja poljoprivrednih proizvoðaèa, koji funkcioniše na izuzetno visokom organizacionom i ekonomski ureðenom nivou. Iako je naèin organizovanja poljoprivredne proizvodnje u našoj zemlji, još uvek daleko od razvijenog austrijskog, koncepcijski i suštinski, saveti struènjaka iz zemalja sa ureðenim poljoprivrednim sektorom, ipak mogu biti primenljivi i kod nas. Potrebni su samo dodatni napori i spremnost naših poljoprivrednih proizvoðaèa, da prihvataju nova znanja i iskustva zemalja sa razvijenom strategijom poljoprivredne proizvodnje, što podrazumeva i brz oporavak našeg privrednog sistema a samim tim i definisanje jasne strategije poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, kako bi usvojena znanja mogla što efikasnije da se primenjuju.

VRH