25. Oct. 2012 Obezbeðeni udžbenici socijalno ugroženoj deci

Obezbeðeni udžbenici socijalno ugroženoj deci
Obezbeðeni udžbenici socijalno ugroženoj deci

Opština Bogatiæ je u saradnji sa Društvom Roma Bogatiæ i ove godine obezbedila udžbenike za uèenike osnovnih škola iz socijalno ugroženih porodica. Za ovu namenu opština je ove godine izdvojila preko 300.000,00 dinara od kojih je nabavljeno 29 kompleta knjiga. Novi udžbenici svakako æe ovoj deci omoguæiti kvalitetnije obrazovanje i doprineti postizanju boljih rezultata u školi. Opština Bogatiæ veæ dugi niz godina uspešno saradjuje sa organizacijom Društvo Roma, a ova saradnja ogledala se kroz brojne projekte koji su pre svega imali za cilj, kako materijalnu pomoæ, tako i pomoæ u organizovanju brojnih programa edukacije najugroženijih stanovnika opštine.

VRH