24. Oct. 2012 "Škola šaha"

 

Šahovski klub "Maèva" Bogatiæ organizuje "Školu šaha" za uèenike i uèenice osnovnih i srednje škole. Pohaðanje Škole je besplatno. Zainteresovani uèenici i uèenice treba da doðu 27. 10. 2012. godine, u "Dom penzionera" u Bogatiæu, ul. Mike Mitroviæa br. 4 (sala na spratu), kada æe se izvršiti upis. Poèetak upisa je u 11:00 èasova.

VRH