3. Oct. 2012 Predavanje na temu narkomanije i alkoholizma

Predavanje na temu narkomanije i alkoholizma
Predavanje na temu narkomanije i alkoholizma
Video prilog Predavanje na temu narkomanije i alkoholizma

U okviru deèije nedelje u sali Doma kulture, u organizaciji opštine Bogatiæ, održano je predavanje za uèenike viših razreda osnovne i uèenike Srednje Maèvanske škole. O štetnosti upotrebe narkotika, alkohola i cigareta pred 600 uèenika govorili su glumica Nada Blam, pop pevaèica Snežana Miškoviæ-Viktorija i profesor sa Medicinskog fakulteta u Beogradu Jovan Mariæ.Glumica Nada Blam je izvela monodramu nastalu na osnovu istinite ispovesti majke narkomana koji je kobno završio svoj mladi život, a koja je i sama ogrezla u alkoholizmu. Potom je profesor Jovan Mariæ jezikom primerenim prisutnoj publici govorio o važnosti zdravog naèina života, o razlozima za izbegavanje svih poroka koji stvaraju zavisnost i time uništavaju život, o lepoti mladosti i moguænosti da se mlad èovek razvija kroz razne vidove uèenja. Profesor Jovan Mariæ naveo je da je višestruko dokazano loše dejvstvo narkotika i po telo i po psihu èoveka. Pop pevaèica Viktorija koja je svojevremeno i sama imala problema sa drogom poruèila je mladima da je bitno da na pravi naèin organizuju i ispune svoje slobodno vreme, baveæi se sportom, muzikom ili nekim drugim aktivnostima koji æe ih odvuæi od ulice i droge.

VRH