13. Sep. 2022 Одлука о стављању на јавни увид Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу "Инфофин" д.о.о. Лозница

Одлука и Елаборат о оправданости отуђења у целости могу се видети и/или преузети на овој страници, доле - испод овог текста

Документи
VRH